สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สิทธิที่จะได้รับในการสมัครเป็นแฟรนไชส์ เต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก

สิทธิที่จะได้รับในการสมัครเป็นแฟรนไชส์ เต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก

สิทธิที่จะได้รับในการสมัครเป็นแฟรนไชส์

  1. เครื่องหมายการค้า และสิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ร้านเต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก ตลอดระยะเวลาของสัญญาแฟรนไชส์
  2. การก่อสร้างร้าน ผู้สมัครมีสิทธิในการใช้แบบก่อสร้างหรือรูปแบบร้าน ตามแบบและมาตรฐาน ของร้านเต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก
  3. ระบบ POS เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจของร้าน
  4. การฝึกอบรม เพี่อให้พนักงานของผู้สมัครมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้เช่นการทำอาหาร การให้บริการลูกค้า ด้านการขาย และการบริหารจัดการร้าน เพื่อให้ผู้สมัครสามารถดำเนินธุรกิจร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน หรือระยะเวลาตามความเหมาะสม
  5. Set up ระบบหน้าร้าน เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเปิดร้านได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ
  6. มีคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด
  7. การตรวจสอบร้าน หลังจากผู้สมัครเปิดร้านแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่ง ทีม Auditor เข้าไปตรวจสอบการทำงาน และช่วยแก้ไขปัญหาหน้าร้านเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพเป็นระยะ

สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ เต๊ะจุ้ยเตี๋ยวหมึก

ติดต่อคุณจุ้ย

Tel.  : 089 - 519 5442

Line : taejuifoods

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view